Bia thủ công Tê Tê (CRAFT BEER’S)

75.000

  • Độ cồn: 6.7% ABV
  • Độ đắng: 68 IBU
Bia thủ công TÊ TÊ ( CRAFT BEER'S )
Bia thủ công Tê Tê (CRAFT BEER’S)

75.000

Danh mục: