RƯỢU VANG Ý HẢO HẠNG: ORO GOLD NECTAR 50 NĂM

1.099.000

Rượu vang Oro Gold Nectar – Limited Edition

1.099.000 

Xuất xứ: Italia

Vùng: Puglia

Giống nho: Primitivo

Đặc điểm: Vang đỏ

Độ cồn: 15%Vol
Quy cách: 6c x 750ml / thùng

oro-gold-nectar-limited-edition
RƯỢU VANG Ý HẢO HẠNG: ORO GOLD NECTAR 50 NĂM

1.099.000