RƯỢU VANG Ý BÁN CHẠY: WE – 14.5%

450.000

Xuất xứ

 

Loại Vang

 

Nồng Độ

Vang Ý

 

Rượu vang đỏ

 

14.5%

Vùng Làm Vang Puglia
Dung Tích 750 ml
Giống Nho Negroamaro + Sangiovese
RƯỢU VANG Ý BÁN CHẠY: WE – 14.5%

450.000