Rượu vang Italy Oro Gold Nectar

1.100.000

  • Xuất xứ: Italy
  • Nồng độ: 15%
  • Giống nho: Pritivimo
  • Niên vụ: 2016
Oro Gold Nectar
Rượu vang Italy Oro Gold Nectar

1.100.000