Rượu Vang Chile Rios Cabernet Saugvinon

275.000

Rượu vang Chile Rios Cabernet Saugvinon

  • Xuất xứ: Chilê
  • Nhà sản xuất: Casas del Toqui
  • Đẳng cấp: Varietal
  • Giống nho: Cabernet Sauvignon 100%
  • Nồng độ: 13,5%
rượu vang Chile Rios Cabernet Saugvinon
Rượu Vang Chile Rios Cabernet Saugvinon

275.000