Rượu vang Pháp Jules Verne Cabernet Sauvignon

250.000

  • Xuất xứ: Pháp
  • Nồng độ: 750ml 14,5%
  • Niên vụ: 2018
Jules Verne Cabernet Sauvignon
Rượu vang Pháp Jules Verne Cabernet Sauvignon

250.000