Rượu Vang Ý Tavernello Montepulciano D’Abruzzo

1.100.000

Rượu Vang Ý Tavernello Montepulciano D’Abruzzo

  • Xuất xứ: Rượu vang Ý
  • Giống nho: Montepuciano
  • Loại rượu vang: Rượu vang đỏ
  • Nồng độ: 11% – 13,5%
  • Dung tích: Chai 750ml
Rượu Vang Ý Tavernello Montepulciano D’Abruzzo

1.100.000