Bia Schneider Weisse TAP 7 Mein Original 5.4%

1.600.000

  • Quốc gia: Bia Đức
  • Phong cách: Bia Lúa Mỳ
  • Nồng độ: Nồng độ trung bình cao (5.5% – dưới 7%)
  • Dung tích: Chai 500ml
Bia Schneider Weisse TAP 7 Mein Original 5.4%
Bia Schneider Weisse TAP 7 Mein Original 5.4%

1.600.000

Danh mục: